Fr. René Butler MS - 14th Sunday in Ordinary...
Strength in Weakness(14th Sunday in Ordinary Time: Ezekiel 2:2-5; 2 Corinthians 12:7-10; Mark 6:1-6)We often experience our tears as a sign of weakness or vulnerability. We struggle against them, we hide them if we can. In many cultures, it is extremely rare for... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 13th Sunday in Ordinary...
Death, Faith, Life(13th Sunday in Ordinary time: Wisdom 1:13-15 & 2:23-24; 2 Corinthians 8:7-15; Mark 5:21-43)The Book of Wisdom acknowledges death as an unhappy fact of life. Our Lady of La Salette tearfully acknowledges the death of children in the arms of those... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - Birth of John the Baptist -...
Called from Birth(Birth of John the Baptist: Isaiah 49:1-6; Acts 13:22-26: Luke 1: 57-77, 80)Elizabeth’s neighbors and relatives wondered what her child would be. Now we know his story. His role was to go before the Lord to prepare his ways. He was well aware of... Czytaj więcej
prev
next

Sanctuaries most visited

News

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Published in PHOTO
Go to top