Kapituła Generalna wybrała ks. Silvano Marisę MS...
Nowa Rada Generalna wybrana na Kapitule Greneralnej w Las Rermas de Rio Hondo (Argentyna)Przełożony  Generalny: ks. Silvano MARISA ( Italia)Wikariusz Generalny: ks. Jacek PAWłOWSKI ( Polska)Drugi Radny: ks. Jojohn CHETTIYAKUNNEL( Indie): Trzeci Radny: ks. Manuel... Czytaj więcej
32 Kapituła Generalna w Argentynie
32 Kapituła Generalna rozpoczęła swoje obrady w  Las Termas de Rio Hondo - Argentyna. Le 32ème Chapitre Général a Las Termas de Rio Hondo - Argentine. Czytaj więcej
Delegaci na Kapitułę Generalną 2018 (Argentyna -...
Oto pełna lista delegatów na Kapitułę Generalną 2018. Czytaj więcej
Sanktuarium w Dębowcu na wirtualnym szlaku...
Zapraszamy do zapoznania się z projektem Szlak Maryjny zrealizowanym dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Internetowa wizualizacja pozwala zobaczyć z bliska szereg sanktuariów maryjnych w Polsce i na... Czytaj więcej
Nowa Rada Prowincjalna we Francji
W czwartym dniu Kapituły Prowincjalnej Prowincji Francuskiej, która odbywa się w Annecy Le Vieux została wybrana nowa Rada Prowincjalna: ks. Jeannot ROKOTONINDRAINY został wybrany Prowincjałem (na zdjęciu w środku) ks. . Paulino NGULI jest zastępcą... Czytaj więcej
prev
next

Sanktuaria najczęściej odwiedzane

Home
sobota, 24 grudzień 2016 11:26

List na Boże Narodzenie 2016

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia 2016

Szczęśliwego Nowego Roku

“Przyszło do swojej własności, ...Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. (J 1,11-12)

Drodzy współbracia,

przede wszystkim, również, w imieniu Rady Generalnej, chcę dotrzeć do każdego z was, postulantów, nowicjuszy, młodych i dojrzałych profesów, starszych i chorych, żyjących na różnych kontynentach, z najlepszymi i braterskimi życzeniami dobrych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech Emmanuel - Bóg z nami - narodzi się na nowo w każdym z nas, w naszych wspólnotach i w naszej posłudze i napełni nasze serca pokojem, wyciszeniem serca i chęcią kontynuowania służby w sprawie Ewangelii i w duchu pojednania.

Rok, który się kończy był pełny duchowych i eklezjalnych wydarzeń, które zaangażowały nas w taki czy inny sposób, jako chrześcijan i jako zakonników.

Rok jubileuszowy był okresem szczególnej łaski, ponieważ pomagał Kościołowi na nowo odkryć głęboki sens miłosierdzia, które ma swoje źródło w sercu Ojca i objawiło się w osobie i życiu Jezusa Chrystusa. A także to, że miłosierdzie nie jest po prostu znaczeniem, które należy zazdrośnie strzec w pamięci, ale sposobem życia, który ma być widoczny w codzienności naszej egzystencji.

I "jak przypomina Papież Franciszek w swoim liście" Miłosierdzie i nieszczęśliwa "(16):" Kończy się Jubileusz i zamykają się Drzwi Święte. Ale drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze otwarte ... .. Miłosierdzie z samej swej natury staje się widzialne i namacalne w konkretnym i dynamicznym działaniu... stale rośnie i zmienia nasze życie ... to prawdziwie nowe stworzenie, które tworzy nowe serce. "

Możemy zapytać samych siebie: czego doświadczyliśmy w tym roku jubileuszowym, w jakim stopniu miało to wpływ na jakość naszego życia zakonnego i naszej posługi? A następnie, co powinniśmy zachować jako dziedzictwo które trzeba ożywiać i rozwijać zaczynając od dzisiaj?

Są to zbawienne prowokacje, które pobudzają nas do myślenia, ponieważ nie wszystko jest zamknięte wraz z Drzwiami Świętymi, ale że od tego wszystko się zaczyna.

170 rocznica Zjawienia, przeżywana z wielką intensywnością wszędzie w Zgromadzeniu zachęciła nas do ponownego świętowania "charyzmatycznej tożsamości" Misjonarzy Saletynów poświęcających się posłudze pojednania, wśród ludu Bożego (RŻ, 1).

Dało nam to także okazję do osobistego pogłębienia we wspólnocie lub razem z wiernymi, treści Orędzia Pięknej Pani, zwracając szczególną uwagę na znaki czasów i zapraszając nas do "odczytania" obecności i kochającej bliskości Boga “na pefyferiach” nas samych i naszego świata.

Ta celebracja, w zgodzie z Rokiem Jubileuszowym, "powinna także powodować w naszym chrześcijańskim życiu dojrzewanie empatii z tymi, którzy cierpią, i tymi którzy płaczą! Tego właśnie od 170 lat uczy nas Matka Boża z La Salette". Maryja jest Matką, która płacze i pokazuje nam najgłębszy sens ludzkich łez: współczucie, współcierpienie z tymi, którzy cierpią, doznawanie tego, czego doznają inni ... W ten sposób oferuje lekcję miłości pełną czułości i współczucia względem tych, którzy żyją obok nas i cierpią . "(Homilia kard. Stanisława Ryłko, La Salette, 19 września 2016)

"Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie?" (Iz 43:19). Jest to temat, który Rada Generalna proponuje pod rozwagę i refleksję Zgromadzenia w 2017 roku. To pobudza nas do otwarcia oczu na nasze życie i poszerzenia naszego widzenia tego, co dzieje się wokół aby zrozumieć i odkryć ślady Boga, który nie chce zostawić nas samych. Prorok Izajasz przypomina nam, że Bóg nigdy nie przestaje działać i być blisko swoich stworzeń i że Jego obecność jest zawsze skuteczna i życiodajna.

Bóg wzywa nas także, pomimo istnienia zła, które zatruwa i rani serce i historię wielu ludzi naznaczonych bólem prześladowań lub wojny, by nie poddawać się pesymizmowi, ale zdawać sobie sprawę, że dobro nigdy nie przestało być obecne w sercu i w zmiennych losach ludzi w każdym czasie. Obecność i bliskość Boga jest przedstawiona tutaj jako kiełkująca roślina, wskazująca na coś nowego, które się wydarzy w przyszłości. Jest to nowa szansa, nowa droga, ale aby zrozumieć jej prawdziwy sens trzeba przyjąć postawę cierpliwości, nadziei i zrozumienia.

Życzę naszemu Zgromadzeniu, aby było wrażliwe na znaki czasu, aby umiało je odczytać i interpretować w świetle wiary, aby mogło służyć coraz lepiej i odpowiednio do potrzeb ludzi naszych czasów, do których jesteśmy posłani, ze szczególnym uwzględnieniem tych którzy są ostatnimi, żyją na marginesie albo są migrantami.

Świętować Boże Narodzenie znaczy szanować wolę Boga, który chce nas doprowadzić do zbawienia poprzez to, że On stał się jednym z nas i jest naszym towarzyszem podróży w trudzie i w radościach każdego dnia.

Moimi życzeniami oraz życzeniami Rady Generalnej obejmuję rodziny każdego z was, Siostry Saletynki, które w różnych częściach świata dzielą nasze zaangażowanie na rzecz promocji ludzkiej oraz ewangelizacji, oraz kieruję do wielu dobrodziejów i przyjaciół, którzy hojnie i dyskretnie wspierają nas w naszej misji.

Specjalne życzenia chcę złożyć Świeckim Saletynom, którzy rosną w liczbę, ponieważ oni jako członkowie naszej charyzmatycznej rodziny, chcą się do nas przyłączyć, zobowiązując się do pracy i chrześcijańskiego życia w świetle charyzmatu pojednania w rodzinie, w społeczeństwie i w służbie wspólnocie parafialnej.

Błogosławionych i pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku życzę wam wszystkich!
Z braterskim pozdrowieniem,

ks. Silvano

 

* * * * * * *

Wiadomości z Rzymu

+ W dniu 17 listopada, ks. Silvano i ks. Adilson wrócili z długiej podróży, która miała na celu uczestniczenie przede wszystkim w zgromadzeniu całej prowincji USA, które odbyło się w Orlando (Floryda), a następnie odwiedzenie współbraci, którzy pracują na Haiti, w Kalifornii i na Hawajach.

+ Od 21 do 22 listopada miało miejsce doroczne spotkanie w naszym domu generalnym Rady Generalnej (MS) i Rady Generalnej Sióstr Saletynek (SNDS). Było to spotkanie pełne braterstwa i wzajemnego dzielenia się. W spotkaniu brał również udział ks. Joe P. Bachand, przełożony wspólnoty międzynarodowej sanktuarium, w drodze przez Rzym przed wyjazdem na zasłużony wypoczynku z rodziną.

+ Od 23 do 25 listopada ks Silvano brał udział w "spotkaniu jesiennej sesji USG (Unii Wyższych Przełożonych Generalnych), która odbyła się w Rzymie w Domu Generalnym Księży Salezjanów, wokół tematu:" Idźcie i przynoście owoce: prorocka płodność " Spotkanie zakończyło się spotkaniem (około 3 godzin) z Papieżem Franciszkiem w nowej auli synodalnej w Watykanie. Na stronie USG, vidimusdominum.com można znaleźć teksty konferencji ze spotkania, a także relację ze spotkania z Ojcem Świętym.

+ Od 25 do 27 listopada ks. Alex, ekonom generalny, uczestniczył w spotkaniu ekonomów generalnych i prowincjalnych na "Antonianum" w Rzymie na temat: "W wierności charyzmatowi, przemyśleć na nowo zarządzanie ekonomią w Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego. "

+ Od 2 do 4 grudnia ks. Belarmino i ks. Adilson przeprowadzili spotkanie instruktarzowe dla 4 prowincjalnych sekretarzy, z Angoli, Argentyny, Birmy i Filipin, którzy nie mogli uczestniczyć w podobnym spotkaniu zorganizowanym w ubiegłym roku.

+ Od 5 do 9 grudnia ks. Silvano udał się do La Tronche (Francja) aby wziąć udział w spotkaniu w sprawie redefinicji zadań osób pracujących w sanktuarium, a następnie spotkać się z Radą Administracyjną APS (Stowarzyszenie Pielgrzymów z La Salette ).

+ W dniu 10 grudnia, ks. Adilson, na zaproszenie księdza Celeste MS, przełożonego wspólnoty saletyńskiej w Neapolu, prowadził dzień skupienia dla naszych młodych seminarzystów i zakonników w klasztorze w Camaldoli.

Dział: INFO (PL)
Początek strony