Kapituła Generalna wybrała ks. Silvano Marisę MS...
Nowa Rada Generalna wybrana na Kapitule Greneralnej w Las Rermas de Rio Hondo (Argentyna)Przełożony  Generalny: ks. Silvano MARISA ( Italia)Wikariusz Generalny: ks. Jacek PAWłOWSKI ( Polska)Drugi Radny: ks. Jojohn CHETTIYAKUNNEL( Indie): Trzeci Radny: ks. Manuel... Czytaj więcej
32 Kapituła Generalna w Argentynie
32 Kapituła Generalna rozpoczęła swoje obrady w  Las Termas de Rio Hondo - Argentyna. Le 32ème Chapitre Général a Las Termas de Rio Hondo - Argentine. Czytaj więcej
Delegaci na Kapitułę Generalną 2018 (Argentyna -...
Oto pełna lista delegatów na Kapitułę Generalną 2018. Czytaj więcej
Sanktuarium w Dębowcu na wirtualnym szlaku...
Zapraszamy do zapoznania się z projektem Szlak Maryjny zrealizowanym dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Internetowa wizualizacja pozwala zobaczyć z bliska szereg sanktuariów maryjnych w Polsce i na... Czytaj więcej
Nowa Rada Prowincjalna we Francji
W czwartym dniu Kapituły Prowincjalnej Prowincji Francuskiej, która odbywa się w Annecy Le Vieux została wybrana nowa Rada Prowincjalna: ks. Jeannot ROKOTONINDRAINY został wybrany Prowincjałem (na zdjęciu w środku) ks. . Paulino NGULI jest zastępcą... Czytaj więcej
prev
next

Sanktuaria najczęściej odwiedzane

Home
poniedziałek, 29 sierpień 2016 20:12

List ks. Generała na 170 rocznicę Zjawienia

„Maryja, czczona pod wezwaniem Matki Bożej z La Salette, Pojednawczyni grzeszników, jest Patronką Zgromadzenia. Wszyscy Misjonarze Matki Bożej z La Salette obchodzą uroczyście rocznicę Jej Objawienia”. ( Reguła Życia 2 kp)

“Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii, jako Ten, który jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny.” (Misericordiae Vultus, 6)

LA SALETTE 1846 - 2016

 

Drodzy współbracia,
Cieszę się wraz z Radą Generalną, że mogę poprzez ten list zwrócić się do każdego z was z okazji obchodów 170 rocznicy Zjawienia, które odbywają się w połączeniu z Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia.
Wiem, że do celebracji tego ważnego wydarzenia całe Zgromadzenie przygotowało się w ciągu roku przez programy i inicjatywy obejmujące nie tylko nasze wspólnoty i poszczególnych zakonników, ale także różne grupy kościelne, misyjne czy seminaryjne, w których posługujemy.

Gratuluję wszystkim i każdemu z osobna za ich pracę i zaangażowanie w różne inicjatywy, aby odnawiać poczucie przynależności do Kościoła i do naszej rodziny zakonnej.
Przez ostatnie 170 lat orędzie pojednania i miłosierdzia Pięknej Pani rozbrzmiewa w Kościele i w świecie przede wszystkim dzięki świadectwu dwóch pastuszków Maksymina i Melani, a następnie Misjonarzy i Misjonarek z La Salette, którzy przejęli to dziedzictwo jak również wielu osób świeckich, mężczyzn i kobiet, którzy uznali za swój własny charyzmat tego Zjawienia.
Jest naprawdę znacząca grupa ludzi, którzy poruszeni łzami Matki, nie wahali się na przestrzeni tych wszystkich lat zaangażować na drodze osobistej i wspólnotowej wiary, aby wspierać głoszenie Ewangelii w świetle tego, co się wydarzyło na górze La Salette w dniu 19 września 1846.

Powinniśmy zobaczyć, przeżyć i przyjąć te dwa wydarzenia w Kościele, które angażują nasze Zgromadzenie oraz cały Kościół, jako:

... dar i łaskę. Bóg, jako Ojciec bogaty w miłosierdzie, miłości i przebaczenie ponownie wyciąga do nas swoją rękę. On chce odwiedzić nasze życie i naszą historię, aby je znów ożywić i zbudzić z marazmu, w który czasami były owinięte i naznaczone.

... zobowiązanie do zachowania czujności zarówno na poziomie naszego życia zakonnego przeżywanego we wspólnocie, jak i naszej posługi, którą Kościół powierzył nam w tak wielu częściach świata... Mając zawsze na uwadze, że pierwszym sposobem ewangelizowania, oczekiwanym przez Kościół, jest bycie radosnymi świadkami wspólnego życia przeżywanego w spójności i wierności naszej profesji zakonnej.

... impuls do podtrzymania ducha misyjnego, który od początku charakteryzował naszą obecność w Kościele i podtrzymania entuzjazmu w sercach wielu ludzi, którzy, nawet nie myśląc o tym, zapisali chwalebne strony naszego Zgromadzenia. Otwarcie misji saletyńskiej w Tanzanii (17 lipca 2016) może być uważane za wspólną odpowiedź na oczekiwania Kościoła w Afryce, w tym szczególnym czasie.

... wyzwanie i szansę, która angażuje nas osobiście, aby z odwagą patrzeć w przyszłość. Czego Pan oczekuje od nas? Któremu kontekstowi eklezjalnemu lub społecznemu powinniśmy dać pierwszeństwo, aby lepiej służyć naszym charyzmatem temu światu i lepiej pracować dla sprawy Ewangelii? Aby to się wypełniło, z pewnością potrzebujemy osobistej i wspólnotowej korekty rozeznania dokonanego w uważnym słuchaniu Słowa Bożego i w gorliwej modlitwie.

... zaproszenie silne i aktualne do odnowy nas samych, naszych wspólnot, naszej posługi w świetle miłości i miłosierdzia, jak sugeruje papież Franciszek w jednej z jubileuszowych audiencji: "Ze względu na zmiany w naszym zglobalizowanym świecie, niektóre strefy ubóstwa materialnego i duchowego się poszerzyły,: musimy, więc poszerzyć wyobraźnię miłosierdzia, aby znaleźć nowe sposoby ich rozwiązania.. W ten sposób droga miłosierdzia stanie się jeszcze bardziej konkretna. Od nas, wymaga się zachowania czujności strażników ".

Nie wszystko musi się skończyć wraz z tymi uroczystościami jubileuszowymi... przeciwnie one powinny dać nowy impuls duchowy i apostolski naszemu zgromadzeniu zakonnemu, otworzyć nowe horyzonty, aby nasza posługa bardziej odpowiadała wymogom nowej ewangelizacji.. Papież w Bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia: " O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia, jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas." (Misericordiae Vultus 5). To jest wezwanie abyśmy nie uwierzyli, że już osiągnęliśmy, ale abyśmy szli dalej i patrzyli z nadzieją na to, przyszłość pokaże.

My misjonarze saletyni jesteśmy wezwani do mówienia nadal o miłosierdziu i pojednaniu, bo one ukazują cechę, a może lepiej powiedzieć oblicze miłości, oblicze samego Boga: "Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Bożego", (Misericoriae Vultus 1) Boga, który jest miłością, miłosierdziem. Zapytajmy samych siebie:, co chcielibyśmy, żeby pozostało z tych dwóch eklezjalnych wydarzeń w naszych prowincjach, w naszym codziennym życiu zakonnym i w naszej posłudze? Mam nadzieję, że nie ograniczą się do pobożnego wspomnienia z przeszłości, oczywiście niezbędnego, ale przecież nieoddającego całego sensu, lecz przeciwnie staną się zdrowym potrząśnięciem do ożywienia w każdej dziedzinie ludzkiej, duchowej i apostolskiej. To nie jest czas na relaks, ale na działanie z odwagą i determinacją, dając miejsce, jeśli zajdzie tego potrzeba, naszej kreatywności i wyobraźni.

Pamiętajmy zawsze, że „jest dzieło miłosierdzia, które tylko my, chrześcijanie możemy i musimy zrobić, jeśli tego nie zrobimy, to nikt nie może za nas tego wykonać: mówić o Jezusie Chrystusie ludziom nam współczesnym, zwłaszcza nowym pokoleniom "(Vita Trentina, 34, rok 91, str. 3). Czyż nie jest dla nas jasnym światło płynące z krzyża, które jest w centrum zjawienia i orędzia Maryi w La Salette?

W imieniu Rady Generalnej życzę wszystkim błogosławionego i szczęśliwego świętowania. Niech Płacząca Matka z La Salette, inspiratorka i patronka naszego Zgromadzenia, błogosławi i strzeże każdego z was, współbraci chorych i starszych, jak również wielu młodych kształcących się ludzi, młodą wspólnotę saletyńską w Rutete (Tanzania), nowych członków wspólnoty międzynarodowej na La Salette, Siostry Saletynki, tych, którzy żyją na marginesie naszych wspólnot i którzy nie czują się złączeni lub przyjęci przez wspólnoty, wielu Świeckich Saletynów, którzy gorąco pragną razem z nami przeżywać swoje zaangażowanie społeczne i religijne w świetle naszego charyzmatu i wielu oddanych wiernych razem z naszymi wspólnotami parafialnymi, którzy nie przestają wzywać Pięknej Pani, jako Pojednawczyni Grzeszników.

Z braterskimi pozdrowieniami,

ks. Silwano Marisa MS, generał

 

 

Wiadomości z Domu Generalnego
+ Dom w całym miesiącu sierpniu był pusty z powodu letnich wakacji. Nasi młodzi studenci opuścili Rzym wybierając kilka dni wakacji lub posługi w parafiach. Powrócą we wrześniu.
+ 25 sierpnia ks. Silwano wrócił z odpoczynku w rodzinnym Trentino (północne Włochy)
+ Od 26 do 28 sierpnia ks. Adilson i ks. Belarmino uczestniczyli w kursie misyjnym w Asyżu, zorganizowanym przez Konferencję Episkopatu Włoch.
+ 2 września ks. Silwano i ks. Adilson wyjechali do sanktuarium w La Salette (Francja) na spotkanie starszych zakonników (4-20 września), oraz na Sympozjum Maryjne w dniach 9 i 10 tego samego miesiąca.

+ Jak już wcześniej ogłaszaliśmy, członkowie zgromadzenia są proszeni o przesyłanie słów zachęty i wsparcia dla Świeckich Saletynów zgromadzonych w sanktuarium, używając następującego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszystkie maile zostaną przekazane osobom zebranym na II Międzynarodowym Spotkaniu.
+ Zachęcamy wszystkich saletynów do odwiedzenia nowej Wirtualnej Biblioteki Zgromadzenia, która funkcjonuje od 1 września 2016 roku, pod adresem  lasalettebiblio.org

Dział: INFO (PL)
czwartek, 18 sierpień 2016 17:02

Ks. Generał o nowej misji w Tanzanii

27 lipca 2016

"A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu Ludowi" Maryja w La Salette.

Drodzy Bracia,

Tych kilka słów są wysyłane do Was na drugi dzień po powrocie do Rzymu z Tanzanii, gdzie ks. Adilson i ja przeżywaliśmy niezapomniane chwile, które z pewnością są historyczne, w czasie inauguracji saletyńskiej wspólnoty w Rutete, w diecezji Bukoba, w Tanzanii, w związku z obchodami 170 rocznicy Zjawienia i obchodów Jubileuszowego Roku Miłosierdzia głoszonego przez papieża Franciszka.
Rozeznawanie trwało kilka lat, z udziałem diecezji Bukoba, Rady Generalnej, Rady Zgromadzenia i wreszcie całego Zgromadzenia, na szczęście zakończyło się 15 lipca 2016 roku wraz z przyjazdem do Tanzanii trzech naszych współbraci, aby rozpocząć pierwszą misję saletyńską w tym kraju.

W niedzielę, 17 lipca, ks. Adilson Schio, M. S. Wikariusz Generalny, ks. Rosanno Soriano, M. S. Prowincjał z Filipin i ja razem z trzema misjonarzami: ks. Manuelem dela Cruz, MS, (Filipiny) ks. Dileesh Poriamvelil, MS (Indie) i ks. Aldrinem Cenizal, MS (Filipiny), w towarzystwie bpa Dezyderiusza Rwoma, ordynariusza diecezji Bukoba i biskupa Metodego Kilaini, biskupa pomocniczego, zostaliśmy powitani przez kilkunastu diecezjalnych księży i około trzech tysięcy entuzjastycznych i odświętnie ubranych wiernych. Wszyscy chroniliśmy się przed palącym słońcem, w prowizorycznych namiotach postawionych na tę okazję przez wolontariuszy, wokół i przed zadaszonego ołtarza skonstruowanego na tę okazję.

Podczas Mszy, która trwała około 4 i pół godziny, 197 dzieci zostało ochrzczonych przez naszych misjonarzy, a 12 par zawarło małżeństwo. Na zakończenie uroczystości biskup pobłogosławił i intronizował figurę Matki Bożej z La Salette, i przedstawił wiernym misjonarzy, rozpoczynając w ten oficjalny sposób obecność saletyńską w tym wspaniałym kraju Tanzanii. Wcześniej, w homilii biskup oficjalnie ogłosił, że nowa Parafia będzie pod patronatem Matki Bożej z La Salette. Decyzja ta mówi wszystko i opisuje ciepły i entuzjastyczny klimat oraz szczere powitanie (Karibu w swahili) naszych trzech misjonarzy i głęboką wdzięczność i uznanie dla naszego Zgromadzenia przez diecezję Bukoba.

Po obiedzie uroczystości kontynuowano aż do godziny 18: 30 z piosenkami i tańcami typowymi dla tego regionu. Nasi misjonarze otrzymali wiele prezentów, wśród których było 7 małych kóz, kilkanaście kurczaków, kilka królików i kuchenka gazowa. W darach przyniesiono również różne szaty liturgiczne i inne rzeczy potrzebne w parafii.

Dom, w którym zamieszkają nasi współbracia, został zbudowany przez parafian. Jest skromny, ale wystarczająco obszerny i ma miły klimat. Ma prąd, ale nie ma bieżącej wody. Każdy z kapłanów ma pokój z łazienką i pokój do pracy. Istnieją wspólne pokoje: mały salon, jadalnia, oba są dobrze i mała kuchnia, i jeden dodatkowy pusty pokój.

Przewidując początkowe trudności w nauce języka, biskup przeznaczył kapłana diecezjalnego, aby był być z naszymi współbraćmi kilka miesięcy, aby pomóc im nauczyć się języka i poznać kulturę ludzi, przynajmniej dopóki nie uzyskają podstawową wiedzę na temat Swahili. Byliśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni ks. Erikowi za jego chęć dzielenia swojego czasu i talentów z naszymi misjonarzami w tym okresie.

W imieniu całego Zgromadzenia Chciałbym wyrazić wdzięczność przede wszystkim trzem współbraciom, którzy wyrazili gotowość rozpoczęcia tej nowej misji, zupełnie nowego doświadczenia misyjnego w Tanzanii. Oczywiście naszą szczerą wdzięczność kierujemy do ich prowincji pochodzenia, Filipin i Indii, za pozytywną odpowiedź na moje wezwanie do ustanowienia tej nowej obecności Zgromadzenia w diecezji Bukoba.

Jak już powiedziałem im: ks. Manuel, ks. Dileesh i ks. Aldrin nie są w Tanzanii we własnym imieniu, ale w imieniu Zgromadzenia w odpowiedzi na prośbę miejscowego kościoła.
Nasz pobyt w Bukoba również dał nam możliwość sfinalizowania i podpisania umowy między diecezji Bukoba i Kongregacji, która określa warunki naszej obecności w tej diecezji.

Powierzam początek i rozwój i wzrost tej nowej misji NMP z La Salette, naszej Patronki i orędowniczki, aby pobłogosławiła ten misji Zgromadzenia, w tej 170-ej rocznicy swego miłosiernego Zjawienia na Górze Świętej. Proszę również każdego z nas o modlitwę, kal również tysiące Świeckich Saletynów, rozsianych po całym świecie, niech im towarzyszy na każdym kroku tej drogi i błogosławi każdy wysiłek naszych drogich współbraci w ziemi Tanzanii. Ich świętym obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii naszego Pana Jezusa i przedstawianie orędzia pojednania, nadziei i miłosierdzia Pięknej Pani.

Wreszcie mogę wysłać adresy e-mail naszych pierwszych misjonarzy w Tanzanii, aby być w stanie wysłać do nich swoje życzenia, jako znak naszej braterskiej solidarności:
ks. Manuel dela Cruz, M.S .: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
ks. Dileesh Poriamvelil, M.S .: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
ks. Aldrin Cenizal, M.S ,: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z braterskim pozdrowieniem,
ks. Silvano Marisa, M. S.

Dział: INFO (PL)

Panie, Twemu ojcowskiemu spojrzeniu pragniemy przedstawić drugie międzynarodowe spotkanie. Bądź błogosławiony za wielką rodzinę saletyńską: zakonników, siostry i świeckich saletynów.

Ty sprawiłeś, że przynosi ona owoce na całym świecie. W tym przygotowaniu, Panie, pragniemy wszyscy czuć się zaangażowani i przejęci, i modlić się o dobre przeżycie tych dziesięciu dni.
Prosimy Cię za wszystkich uczestników, którzy są delegatami z poszczególnych prowincji, aby podejmowali pracę z duchem otwartości, współpracy i braterstwa. Spraw, Panie, aby uczynili z tego czasu cenne doświadczenie i jeszcze bardziej pogłębili orędzie Pięknej Pani i głosili je całemu ludowi. Niech karmią się podczas wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń pomiędzy braćmi i siostrami. Spraw, aby to ważne wydarzenie pomagało w ich życiu chrześcijańskim stawać się bardziej znakami i twórcami pojednania.
Panie, spraw, abyśmy trwali w postawie słuchania, by poznawać Twoją wolę. Aby nieustanne działanie Ducha Świętego inspirowało nas do nowych gestów jedności braterskiej i do ewangelizacji. Aby podczas tego spotkania, obecni świeccy, przeżyli rzeczywiste doświadczenie Kościoła. Aby wspomagani przez Ducha Świętego, Ducha Miłości, łagodności i miłosierdzia, odkrywali odwagę do pracy dla nadejścia Twojego Królestwa.
Maryjo, Piękna Pani z La Salette, Matko Kościoła i nasza Matko, która nas gromadzisz. Prowadź i towarzysz wszystkim świeckim saletynom, a szczególnie tym, którzy biorą udział w tym spotkaniu, aby ono było bogate w doświadczenia i stało się zaczynem wielkich planów wspólnej misji. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy, aby Bóg błogosławił to spotkanie w 2016 roku i aby umacniał więzy między nami.
Matko Boża Saletyńska, pojednawczyni grzeszników, módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Dział: ŚWIECCY (PL)
Początek strony