Lettre - Pâques 2024
Sainte Pâques 2024 « Notre Rédempteur est ressuscité des morts : Chantons des hymnes au Seigneur notre Dieu, Alléluia » (Extrait de la liturgie) Chers frères, Avec l’arrivée de la Sainte... Czytaj więcej
Lettre - Pâques 2024
Sainte Pâques 2024 « Notre Rédempteur est ressuscité des morts : Chantons des hymnes au Seigneur notre Dieu, Alléluia » (Extrait de la liturgie) Chers frères, Avec l’arrivée de la Sainte... Czytaj więcej
prev
next

Sanctuaires les plus visités

Filtrer les éléments par date : mai 2014

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Publié dans PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Sanctuaire La Salette

Login >>> ELENCHUS

Aller au haut