Lettera - Pasqua 2024
Santa Pasqua 2024 “Il nostro Redentore è risorto dai morti: cantiamo inni al Signore nostro Dio, Alleluia” (dalla liturgia) Carissimi Confratelli, con l’arrivo della Santa Pasqua desidero raggiungere idealmente ognuno di voi, ovunque... Czytaj więcej
Lettera - Pasqua 2024
Santa Pasqua 2024 “Il nostro Redentore è risorto dai morti: cantiamo inni al Signore nostro Dio, Alleluia” (dalla liturgia) Carissimi Confratelli, con l’arrivo della Santa Pasqua desidero raggiungere idealmente ognuno di voi, ovunque... Czytaj więcej
prev
next

Santuari più visitati

Articoli filtrati per data: Maggio 2014

Venerdì, 23 Maggio 2014 16:13

Święcenia Kapłańskie /Priest Ordination

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Pubblicato in PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Servizio Informazione Religiosa

 

Login >>> ELENCHUS

Vai all'inizio della pagina