Fr. René Butler MS - 19th Sunday in Ordinary...
Food for the Journey (19th Sunday in Ordinary Time: 1 Kings 12:4-8; Eph. 4:30—5:2; John 6:41-51) The Sacrament of the Anointing of the Sick used to be called Extreme Unction. Today, Catholics understand that the sacrament is in view of healing, not death.... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 18th Sunday in Ordinary...
Futility of Mind (18th Sunday in Ordinary Time: Exodus 16:2-15; Ephesians. 4:17-24; John 6:24-35) St. Paul writes that the Gentiles live “in the futility of their minds.” His audience, the Christians of Ephesus, used to live this way but ought not to do... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 15th Sunday in Ordinary...
Moved with Pity (16th Sunday in Ordinary Time: Jer. 23:1-6; Ephesians 2:13-18; Mark 6:30-34) The word “shepherd” in Church usage refers to priests, and Jeremiah’s “Woe to the shepherds” text may well make us think of the scandals... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 14th Sunday in Ordinary...
Strength in Weakness(14th Sunday in Ordinary Time: Ezekiel 2:2-5; 2 Corinthians 12:7-10; Mark 6:1-6)We often experience our tears as a sign of weakness or vulnerability. We struggle against them, we hide them if we can. In many cultures, it is extremely rare for... Czytaj więcej
prev
next

Sanctuaries most visited

News

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Published in PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Missionaries in USA

Login >>> ELENCHUS

Go to top