Council of the Congregation
From 8 to 18 May 2023, the Council of the Congregation is being held in Curitiba, Brazil, to assist the General in carrying out his duties (cf. Rule, 52). “The purpose of the Council of the Congregation is to broaden the Congregation's participation in its... Czytaj więcej
Council of the Congregation
From 8 to 18 May 2023, the Council of the Congregation is being held in Curitiba, Brazil, to assist the General in carrying out his duties (cf. Rule, 52). “The purpose of the Council of the Congregation is to broaden the Congregation's participation in its... Czytaj więcej
General Chapter - 2024
On March 1, 2023, Fr. Silvano Marisa MS, Superior General of the Congregation of the Missionaries of Our Lady of La Salette officially convened the 33rd General Chapter, which will take place at the “Antsahasoa” Spirituality Center in Antsirabe,... Czytaj więcej
General Chapter - 2024
On March 1, 2023, Fr. Silvano Marisa MS, Superior General of the Congregation of the Missionaries of Our Lady of La Salette officially convened the 33rd General Chapter, which will take place at the “Antsahasoa” Spirituality Center in Antsirabe,... Czytaj więcej
prev
next

Sanctuaries most visited

Items filtered by date: May 2014

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Published in PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Missionaries in USA

Login >>> ELENCHUS

Go to top