General's Letter
Letter to download... Czytaj więcej
General's Letter
Letter to download... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 27th Ordinary Sunday -...
Never Alone (27th Ordinary Sunday: Genesis 2:18-24; Hebrews 2:9-11; Mark 10:2-16) God created man in his own image and likeness. In today’s reading from Genesis, the man’s words, “bone of my bones and flesh of my flesh,” carry the same... Czytaj więcej
Argentina... - New Council
Argentina-Bolivia - New Regional Council Fr. David Cardozo Ruiloba MS - Superior of the Region Fr. Diego A. Diaz MS - Vicar of the Region Br. Pedro S. Battistini - Assistant of the Region May the Holy Spirit enlighten the new Council in the service to the Region. Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 26th Ordinary Sunday -...
Prophets All (26th Ordinary Sunday: Numbers 11:25-29; James 5:1-6; Mark 9:38-48) In the rite of baptism we are anointed with chrism, a perfumed oil which symbolizes that we are one with Christ who was anointed Priest, Prophet and King. The priesthood of the... Czytaj więcej
prev
next

Sanctuaries most visited

Items filtered by date: May 2014

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Published in PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Missionaries in USA

Login >>> ELENCHUS

Go to top