René Butler MS - 7th Sunday of Easter - Ready,...
Ready, Willing, Able (7th Sunday of Easter: Acts 7:55-60; Revelation 22:12-20; John 17:20-26) The death of Steven is recorded in the first reading. The account includes this sentence: “The witnesses laid down their cloaks at the feet of a young man named... Czytaj więcej
René Butler MS - 6th Sunday of Easter - The Holy...
The Holy Spirit and Us (6th Sunday of Easter: Acts 15:1-2, 22-29; Rev. 21:10-14, 22-23; John 14:23-29) The letter sent to the Gentile Christians, in today’s first reading, is essential to our understanding of the Church. The resolution of the crisis is... Czytaj więcej
René Butler MS - 5th Sunday of Easter - All...
All Things New (5th Sunday of Easter: Acts 14:21-27; Revelation 21:1-5; John 13:31-35) The closing words of today’s reading from the Apocalypse, “Behold, I make all things new,” seem to radiate through all of today’s liturgy. The word... Czytaj więcej
René Butler MS - 4th Sunday of Easter - The New...
The New Evangelization (4th Sunday of Easter: Acts 13:14, 43-52; Revelation 7: 9, 14-17; John 10:27-30) In our second reading, from Revelation, John describes “a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue... who have... Czytaj więcej
prev
next

Sanctuaries most visited

Items filtered by date: May 2014

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Published in PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Missionaries in USA

Login >>> ELENCHUS

Go to top