Jest słowem użytym na określenie studium i pracy nad sobą, aby odpowiedzieć na powołanie. Ponieważ jednak żyjemy w świecie, który stale podlega zmianom, musimy się zgodzić na to, że formacja jest procesem rozciągniętym na całe życie. Rozróżniamy czas przygotowujący do ślubów albo/i do święceń, jako formację „początkową", od czasu formacji ciągłej, która jest stałym doskonaleniem się albo ciągłą odnową naszego rozumowania i naszego wypełniania powołania.

     Aktualnie program formacyjny różni się w zależności od kontynentu lub kraju, odpowiadając na miejscowe potrzeby. Każdy program musi uwzględniać przewidziane studia, ludzki rozwój, rozwijanie duchowości, posługę duszpasterską i życie wspólnotowe. Powinien także brać pod uwagę nauczanie Kościoła powszechnego i miejscowego.

     Dla nas Saletynów nieodzowne jest także zaznajomienie się ze Zjawieniem Matki Bożej na La Salette, historią Zgromadzenia, mariologią oraz teologicznym  i praktycznym wymiarem pojednania . Ponieważ nasze Zgromadzenie jest międzynarodowe dlatego międzynarodowość i wielokulturowość jest obecna zarówno w początkowej jak i w ciągłej formacji. Na przykład, przed wieczystą profesją wszyscy kandydaci są zobowiązani do miesięcznego, wspólnego przygotowania. Formacja ciągła obejmuje możliwości jakie daje Sanktuarium na La Salette oraz te, które przygotowują poszczególne Prowincje.

     Wyznajemy tę głęboką prawdę, że ostatecznie Pan Bóg nas prowadzi w naszej formacji. W doświadczeniu wiary możemy poznać działanie Ducha świętego. Co Bóg do nas mówi? Jak rozpoznajemy jego głos? Jak na ten głos odpowiadamy? Zadaniem osób towarzyszących formacji jest stawianie tych pytań. To zadanie jest podobne do tego, co Najświętsza Maria zrobiła wobec Ludu Bożego na La Salette, wzywając nas do uświadomienia sobie błędów i odpowiedzi na Boży głos. W naszym doświadczeniu formacyjnym pracujemy właśnie nad tym. (jgb)
Print Friendly, PDF & Email

Więcej w tej kategorii:

Początek strony