Książki w języku polskim

Bibliografia w języku francuskim      Bibliografia w języku niemieckim

 

Pozycje książkowe o tematyce saletyńskiej – Wydawnictwie La Salette:

1. „Piękna Pani", Ch. de Salmiech MS, przeł. ks. T. Ptak MS, Kraków 2008

- Jedna z pierwszych powojennych pozycji w j. polskim, przybliżająca historię objawienia w La Salette.
Pozycja została poprawiona i wydana w nowym formacie. Format: 12 x 16,50 cm Stron: 96.

2. „La Salette, opis Objawienia i sens Orędzia", przeł. ks. A. Hamielec MS, Kraków 1985
- Zwięzły i dokładny opis objawienia Matki Bożej oraz krótki komentarz orędzia wskazujący na jego istotę.
Książka dostępna jest też w języku: niemieckim, rosyjskim, łotewskim, ukraińskim, białoruskim.

3. „Drogi Krzyżowe z La Salette", opracował ks. J. Pochwat MS, Kraków 2005
- 13 rozważań Męki Pańskiej w oparciu o Biblię i orędzie z La Salette. Rozważania pochodzą z różnych stron świata, gdzie pracują księża saletyni. Znajdziemy tu drogi krzyżowe pochodzące z Francji, Polski, Niemiec, Włoch, Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

4. „La Salette, dar Chrystusa dla Kościoła", J. Jaouen MS, przeł. M. Taszycka, Kraków 1989
- Gruntowne, historyczno-teologiczne opracowanie dotyczące objawienia Matki Bożej w La Salette.

5. „Maksymin i Melania. Pasterze z La Salette", J. Stern MS, przeł. ks. J. Pochwat MS, Kraków 2008. Książka została wydana w nowej szacie graficznej i kolorowymi zdjęciami przedstawiającymi miejsce objawienia. Format: 14 x 20,5 cm. Stron: 32. Trzeźwe i bezstronne, historycznie udokumentowane spojrzenie na losy pasterzy z La Salette.

6. „Bądź pozdrowiona płacząca Matko", śpiewnik, oprac. ks. J. Pochwat MS, Kraków 2010
Wydanie II poprawione i poszerzone. - Zawiera pieśni ku czci Matki Bożej z La Salette z nutami i chwytami gitarowymi. Pomocny zarówno w czasie liturgii Mszy św., jak i poza nią na pielgrzymce, obozie itp. Format: 14,5 x 20,5 cm.

7. „Dzieje kultu Matki Bożej Saletyńskiej w dębowieckim sanktuarium", ks. P. Jamioł MS, Kraków 1996. - Książka jest swego rodzaju kompendium zawierającym dzieje kultu Matki Bożej i dziejów sanktuarium w Dębowcu.

8. „Zarys kultu Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu", ks. P. Jamioł MS, Kraków 1996
 Orędzie Matki Bożej z La Salette ujęte w formę słowno-muzycznej prezentacji, zawierającej także piosenki i poezję maryjną.

9. „Misjonarz łez Maryi z La Salette", ks. Józef Pochwat MS, Kraków 1998
- Pozycja ukazuje życie i duchowość księdza Sylwana Marii Giraud MS, kapłana, który położył fundamenty duchowości saletyńskiej i kapłańskiej.

10. „Orędzie Maryi z La Salette", ks. Emil Ritz MS, Kraków 2001
- Treść zawarta w książce jest próbą nowego odczytania orędzia w świetle Biblii, nauczania Kościoła i osobistego spotkania człowieka z Bogiem. Autor dużą część swego życia poświęcił jako kapelan w sanktuarium w La Salette dla grup niemieckojęzycznych.

11. „Cierpienie... czy łaska?" - Dariusz Regucki, Kraków 2002, wyd. I
- Poprzez fakty historyczne, wplecione w fikcję literacką, czytelnik zostanie poprowadzony do zgłębienia wiary w Boga. Środkiem do odkrycia kochającego Boga jest fakt objawienia Matki Bożej w La Salette i Jej Orędzie przekazane dzieciom.

12. „La Salette die Erscheinung – die Botschaft", ks. Roger Castel MS; tłum: Claire Acéti, Kraków 2005
- Zwięzły i dokładny opis objawienia Matki Bożej oraz krótki komentarz teologiczny Orędzia wskazujący na jego istotę. Jest to tłumaczenie na język niemiecki. Bogato ilustrowane, zawiera trzy zdjęcia panoramiczne z La Salette.

13. „Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej", red. ks. Franciszek Gutter MS, Kraków 2006/11/13, wyd. III
- Książeczka zawiera tekst nabożeństwa Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej wraz z pieśniami. Pozycja została wydana w nowej szacie graficznej, w pełnym kolorze i na papierze kredowym z fotografiami sanktuarium w Dębowcu.

14. „Dębowiec Polskie La Salette – Przewodnik", oprac. Iwona Józefiak, Kraków 2013, wyd. III.
- Przewodnik jest pomocą dla pielgrzymów, którzy chcą zwiedzić sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Zawiera dokładny program pracy duszpasterskiej i zdjęcia pokazujące poszczególne miejsca sanktuarium. Format: 13,5 x 20 cm; stron: 36.

15. „La Salette miejsce objawienia", praca zbiorowa, Kraków 2006, wyd. I.
- Album „La Salette miejsce objawienia" ukazuje w fotografiach piękno miejsca pielgrzymkowego jakim jest La Salette. Przedstawia świadków objawienia oraz orędzie im przekazane przez Piękną Panią 19 września 1846r.

16. „Dębowiec miejsce pojednania", praca zbiorowa, Kraków 2006, wyd. I.
- Album przedstawia kult Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Zdjęcia archiwalne przedstawiają początki powstania Sanktuarium. Szczególną część pozycji stanowią fotografie z koronacji słynącej łaskami figury Matki Płaczącej. Uroczystość odbyła się 15 IX 1996 r.

17. „Dębowiecka Królowa", opracowała Iwona Józefiak, Dębowiec 2006, wyd. I.
- Książka ukazuje kolejne etapy przygotowania koronacji słynącej łaskami figury Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Autorka opracowania w ten sposób składa hołd Pięknej Pani z La Salette w 10 rocznicę koronacji Jej figury.

18. „Nasz Brat Bronisław z Dębowca", ks. Piotr Jamioł MS, Kraków 2007, wyd. I.
- W książce przedstawiono sylwetkę duchową brata Bronisława Glanca MS (1906- 1986) na tle etapów jego życia, z podkreśleniem jego nieprzeciętnej odwagi w realizacji podjętych zamierzeń i ukazano bogate życie wewnętrzne. Przypomnienie jego biografii jest potrzebne, nie tylko z racji starań o rozpoczęcie w przyszłości procesu beatyfikacyjnego, ale bardziej z powodu zawartego w książce przesłania, aktualnego dla Kościoła w każdym czasie i miejscu.

19. „Pozwólcie pojednać się z Bogiem", praca zbiorowa, Kraków 2007, wyd. I.
- Pozycja jest pierwszą książką z nowej serii wydawniczej zatytułowanej: Studia Salettensia. Tematem tej pozycji jest pojednanie. Pojednanie to charyzmat, który został powierzony przez Boga i Kościół – jako dar i zadanie – zgromadzeniu Misjonarzy Saletynów.

20. „50 lat formacji intelektualnej Misjonarzy Saletynów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie", ks. Piotr Jamioł MS, Kraków 2008 - Pozycja jest drugą z serii wydawniczej zatytułowanej: Studia Salettensia. Tematem książki jest szczegółowa analiza formacji intelektualnej Misjonarzy Saletynów na PAT w Krakowie. Format: 14,50 x 20,50 cm. Stron: 200.

21. „Nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej objawionej na Górze La Salette"- modlitewnik, redakcja ks Franciszek Gutter MS, Kraków 2008
- Modlitewnik zawiera tekst Nabożeństwa Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej. Nabożeństwo to zostało uroczyście zapoczątkowane w Dębowcu w 1982 roku, podczas odpustu wrześniowego. Dopełnieniem modlitewnika są pieśni do MB Saletyńskiej, litanie, nabożeństwo Drogi Krzyżowej i rozważania różańcowe. Pozycja została poprawiona i wydana w nowej szacie graficznej. Oprawa twarda. Format: 11,8 x 16,5 cm; Stron: 240

22. „La Salette de création à Créateur, La Salette od stworzenia do Stwórcy". Redakcja i zdjęcia: ks. Zbigniew Cybulski MS, Kraków 2009
- Album „La Salette de création à Créateur, La Salette od stworzenia do Stwórcy" pokazuje naturalną scenerię objawienia na La Salette. Poezja w języku francuskim i polskim wyraża zachwyt człowieka wobec Stwórcy i miłość do Maryi, która prowadzi nas do swojego Syna.Format: 21,5 x 25 cm; Stron: 68; oprawa twarda.

23. „Kapitan Darreberg", Henri Perin MS, Kraków 2010
- Książka jest świadectwem, które zostawił kapitan Darreberg pilot samolotu myśliwskiego w czasie II wojny światowej jak i ks. Henri Perrin MS. Obydwaj oddani Matce Bożej i zawsze gotowi przekazywać „całemu jej ludowi" wielką nowinę, którą przyszła nam oznajmić 19 września 1846 roku na górze La Salette. Format: 12 x 16,50 cm; stron: 160.

24. „Spotkanie z Maryją w La Salette" – modlitewnik, oprac. ks. Józef Pochwat MS, Kraków 2010, wyd. II
Pozycja jest modlitewnikiem, który ma na celu przybliżyć człowieka do Boga. Takie bowiem jest Orędzie Maryi z La Salette, która głosząc wezwanie do pokuty i nawrócenia, pragnie pojednania człowieka z Bogiem. Bogactwo Słowa Bożego oraz słowa Najświętszej Maryi Panny wraz z odpowiednimi modlitwami są pomocą w rozwoju życia wewnętrznego, tak dla osób duchownych, jak i świeckich. Papier kredowy. Fotografie w kolorze. Format: 11 x 18,50 cm; Stron: 240, oprawa twarda.

25. „Maryja Matka Ludu Bożego", praca zbiorowa, Kraków 2010, wyd. I
- Pozycja jest czwartym tomem serii „Studia Salettensia" poświęconym Matce Pana. Artykuły zawarte w książce są w większości pokłosiem interdyscyplinarnego sympozjum pod hasłem: „Maryja, Matka Ludu Bożego", które odbyło się w czerwcu 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Saletynów w Krakowie. Format: 14,5 x 20,5 cm; stron: 292.

26. „Przez Maryję ku wcielonemu Słowu", praca zbiorowa, Kraków 2012, wyd. I
- Pozycja jest piątym tomem serii „Studia Salettensia" poświęconym Matce Pana. Artykuły zamieszczone w książce stanowią w zasadniczej części pokłosie dwóch sympozjów naukowych. Pierwsze odbyło się w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w czerwcu 2010 r. i było poświęcone Maryi jako Matce Ludu Bożego. Drugie zaś gościło w WSD Księży Misjonarzy Saletynów w czerwcu 2011 r. w Krakowie. Format: 14,5 x 20,5 cm; stron: 244.

Print Friendly, PDF & Email

Więcej w tej kategorii:

Początek strony