Siostry Matki Bożej z La Salette, zwane popularnie saletynkami.
Zgromadzenie to powstało stosunkowo późno, bowiem dopiero 25 marca 1962 r. Utworzono je jednak z połączenia dwóch, istniejących wcześniej, saletyńskich żeńskich rodzin zakonnych, Sióstr Wynagrodzicielek Matki Bożej z La Salette oraz Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Matki Bożej z La Salette. Pierwsze powstało we Francji w 1871 r. z inicjatywy Henrietty Deluy-Fabry. Po 40 latach, w 1911 r. przybyło ono na ziemie polskie, na których w podjasielskim Dębowcu utworzyło swoją placówkę. Siostry podjęły pracę w saletyńskim Niższym Seminarium Duchownym. Posługiwały tam przez kilkadziesiąt lat aż do wiosny 1956 r., kiedy musiały opuścić Polskę. Drugie z wymienionych zgromadzeń było o wiele młodsze, powstało bowiem dopiero w roku 1930. Utworzono je również we Francji. Odznaczało się ono znaczną aktywnością, co pociągnęło za sobą rozrost personalny i strukturalny zgromadzenia. Nie był on jednak zbyt zadowalający. Znacznie przyspieszyła go dopiero fuzja obu wymienionych rodzin saletyńskich. Aktualnie Zgromadzenie Saletynek liczy 250 sióstr, które pracują na placówkach znajdujących się w następujących krajach: Francji, Angoli, Brazylii, Filipinach, Madagaskarze, Stanach Zjednoczonych oraz Polsce. Ich najważniejszym zadaniem jest realizowanie życia zakonnego w duchu pojednania.
Kontakt:

Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej z La Salette

Ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów
Tel. +48 17 854 06 00 wew. 70, strona internetowa http://saletynki.saletyni.pl
W sprawie powołań: +48 797 907 215

Print Friendly, PDF & Email

Media

Początek strony