Artykuły filtrowane wg daty: kwiecień 2023

piątek, 07 kwiecień 2023 13:05

List - Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.

(Mt 28,5–6)

Najdrożsi Współbracia,

z wielką przyjemnością w imieniu własnym i Rady Generalnej przekazuję wszystkim i każdemu z Was najlepsze braterskie życzenia pogodnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstały Pan wniesie w Wasze serca, w Wasze wspólnoty i w Waszą posługę, gdziekolwiek jesteście, tę radość i ten pokój, które dać może tylko Jego słowo życia i które zapewnić może jedynie Jego obecność jako Zmartwychwstałego.

1. Dzisiejszy świat – zraniony przez tak liczne ogniska wojny, które nieustannie sieją nienawiść, niesprawiedliwość i śmierć na całej ziemi, a w szczególności w Haiti, Ukrainie i Mozambiku – jak nigdy dotąd czuje potrzebę usłyszenia słów i zobaczenia gestów, które będą mówiły o zmartwychwstaniu, życiu i nadziei. My jako misjonarze łez Maryi z La Salette nie możemy i nie powinniśmy się uchylać od tego zadania, które jest konstytutywną częścią naszego charyzmatu. Jesteśmy bowiem wezwani, aby wszystkie nasze siły poświęcić donośnemu i entuzjastycznemu głoszeniu, że Wielki Piątek nie jest końcem wszystkiego, lecz jedynie stanowi konieczny etap, by dojść do świętowania triumfu życia w dniu Paschy. Mimo wszystko powinniśmy być odważnymi i niestrudzonymi siewcami nadziei w świecie, który – jak się zdaje – zagubił sens własnego istnienia i powołania.

2. Od 1 marca 2023 roku, czyli oficjalnego ogłoszenia zwołania zwyczajnej Kapituły Generalnej o charakterze wyborczym i dla spraw, nasze zgromadzenie rozpoczęło drogę przygotowania do tego ważnego wydarzenia, które rozpocznie się 8 kwietnia 2024 roku na Madagaskarze. Niech zatem ten rok, który się przed nami otwiera, zostanie przez wszystkich przyjęty jako szczególny dar Ducha Świętego dla naszej rodziny zakonnej, tak aby „uświadomiła sobie, czym jest i jakie jest jej posłannictwo, przystosowanie się do czasów, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby świata, czuwanie nad lepszym wykorzystaniem jej sił i umocnienie jej jedności” (por. Reguła 195K).

Zachęcam wszystkich, aby starali się przeżywać tę drogę przygotowania w duchu prawdziwie synodalnym i z gotowością współpracy, uważnie wsłuchując się w słowo Boże, wspierani nieustanną modlitwą osobistą i wspólnotową, oświecani wspólnym charyzmatem, który wypływa z orędzia Maryi przekazanego w czasie objawienia w La Salette. Wyrażam życzenie, aby ustanowiona już Komisja Przygotowawcza Kapituły oraz Rada Zgromadzenia, które zbiorą się w Kurytybie (Brazylia) 8 maja bieżącego roku, pomogły nam z odnowionym zapałem oraz ze świadomym zaangażowaniem i powagą zdążać ku naszej Kapitule Generalnej, której decyzje z pewnością w taki lub inny sposób wpłyną na jakość życia zakonnego naszych wspólnot oraz na przyszłe wybory misyjne zgromadzenia.

3. Prace kapituły generalnej będą się toczyły w świetle tematu wybranego przez Radę Generalną: Wzrastać w naszej tożsamości, aby służyć komunii i nadziei.

Termin tożsamość powinien być rozumiany nie jako statyczna, niejasna i pusta idea, lecz jako rzeczywistość żywa, przeobrażająca się, która charakteryzuje nas jako zakonników, zdolna odczytywać znaki czasu, dostrzegać płynące z nich wyzwania i w konsekwencji dostosowywać misję do potrzeb Kościoła i świata.

Słowo służyć ma jasno wskazać, jaki sposób postępowania nadaje wartość naszej działalności misyjnej. Nie jest to działanie w osobistym interesie lub dla próżnej chwały, lecz dawanie z siebie wszystkiego, co najlepsze, dla sprawy Ewangelii i dla dobra braci.

Terminy komunia i nadzieja oraz ich propagowanie wyrażają cele naszego charyzmatu w łonie Kościoła i współczesnego świata. W związku z tym z wdzięcznością wspominamy to, co Święty Jan Paweł II napisał w swoim przesłaniu do biskupa Grenoble z okazji 150. rocznicy objawienia: „Orędzie z La Salette jest orędziem wielkiej nadziei”. Stwierdzenie to także dzisiaj przynagla nas w głębi naszych serc i budzi pytania o nasz sposób przeżywania i przedstawiania orędzia Płaczącej Dziewicy.

Pragnę, aby te życzenia wielkanocne dotarły do wszystkich naszych młodych współbraci na etapie formacji, a także do tych starszych i chorych, do sióstr saletynek, które dzielą z nami ten sam charyzmat wypływający z łez i słów Maryi w La Salette, jak również do świeckich saletynów, którzy ze stałością i odwagą starają się przez przykład życia oraz ciepło słowa szerzyć orędzie nadziei Pięknej Pani.

Niech Ukrzyżowany, cierpiący, ale jednocześnie jaśniejący światłem, Ten, którego Maryja nosiła na piersi w czasie swego objawienia, dodaje nam odwagi, abyśmy żyli jako radośni i wiarygodni świadkowie Zmartwychwstałego zarówno w naszych wspólnotach, jak i w naszej posłudze duszpasterskiej.

Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

ks. Silvano Marisa MS

przełożony generalny

 

Dział: ŚWIECCY (PL)
czwartek, 06 kwiecień 2023 07:58

List - Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.

(Mt 28,5–6)

Najdrożsi Współbracia,

z wielką przyjemnością w imieniu własnym i Rady Generalnej przekazuję wszystkim i każdemu z Was najlepsze braterskie życzenia pogodnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstały Pan wniesie w Wasze serca, w Wasze wspólnoty i w Waszą posługę, gdziekolwiek jesteście, tę radość i ten pokój, które dać może tylko Jego słowo życia i które zapewnić może jedynie Jego obecność jako Zmartwychwstałego.

1. Dzisiejszy świat – zraniony przez tak liczne ogniska wojny, które nieustannie sieją nienawiść, niesprawiedliwość i śmierć na całej ziemi, a w szczególności w Haiti, Ukrainie i Mozambiku – jak nigdy dotąd czuje potrzebę usłyszenia słów i zobaczenia gestów, które będą mówiły o zmartwychwstaniu, życiu i nadziei. My jako misjonarze łez Maryi z La Salette nie możemy i nie powinniśmy się uchylać od tego zadania, które jest konstytutywną częścią naszego charyzmatu. Jesteśmy bowiem wezwani, aby wszystkie nasze siły poświęcić donośnemu i entuzjastycznemu głoszeniu, że Wielki Piątek nie jest końcem wszystkiego, lecz jedynie stanowi konieczny etap, by dojść do świętowania triumfu życia w dniu Paschy. Mimo wszystko powinniśmy być odważnymi i niestrudzonymi siewcami nadziei w świecie, który – jak się zdaje – zagubił sens własnego istnienia i powołania.

2. Od 1 marca 2023 roku, czyli oficjalnego ogłoszenia zwołania zwyczajnej Kapituły Generalnej o charakterze wyborczym i dla spraw, nasze zgromadzenie rozpoczęło drogę przygotowania do tego ważnego wydarzenia, które rozpocznie się 8 kwietnia 2024 roku na Madagaskarze. Niech zatem ten rok, który się przed nami otwiera, zostanie przez wszystkich przyjęty jako szczególny dar Ducha Świętego dla naszej rodziny zakonnej, tak aby „uświadomiła sobie, czym jest i jakie jest jej posłannictwo, przystosowanie się do czasów, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby świata, czuwanie nad lepszym wykorzystaniem jej sił i umocnienie jej jedności” (por. Reguła 195K).

Zachęcam wszystkich, aby starali się przeżywać tę drogę przygotowania w duchu prawdziwie synodalnym i z gotowością współpracy, uważnie wsłuchując się w słowo Boże, wspierani nieustanną modlitwą osobistą i wspólnotową, oświecani wspólnym charyzmatem, który wypływa z orędzia Maryi przekazanego w czasie objawienia w La Salette. Wyrażam życzenie, aby ustanowiona już Komisja Przygotowawcza Kapituły oraz Rada Zgromadzenia, które zbiorą się w Kurytybie (Brazylia) 8 maja bieżącego roku, pomogły nam z odnowionym zapałem oraz ze świadomym zaangażowaniem i powagą zdążać ku naszej Kapitule Generalnej, której decyzje z pewnością w taki lub inny sposób wpłyną na jakość życia zakonnego naszych wspólnot oraz na przyszłe wybory misyjne zgromadzenia.

3. Prace kapituły generalnej będą się toczyły w świetle tematu wybranego przez Radę Generalną: Wzrastać w naszej tożsamości, aby służyć komunii i nadziei.

Termin tożsamość powinien być rozumiany nie jako statyczna, niejasna i pusta idea, lecz jako rzeczywistość żywa, przeobrażająca się, która charakteryzuje nas jako zakonników, zdolna odczytywać znaki czasu, dostrzegać płynące z nich wyzwania i w konsekwencji dostosowywać misję do potrzeb Kościoła i świata.

Słowo służyć ma jasno wskazać, jaki sposób postępowania nadaje wartość naszej działalności misyjnej. Nie jest to działanie w osobistym interesie lub dla próżnej chwały, lecz dawanie z siebie wszystkiego, co najlepsze, dla sprawy Ewangelii i dla dobra braci.

Terminy komunia i nadzieja oraz ich propagowanie wyrażają cele naszego charyzmatu w łonie Kościoła i współczesnego świata. W związku z tym z wdzięcznością wspominamy to, co Święty Jan Paweł II napisał w swoim przesłaniu do biskupa Grenoble z okazji 150. rocznicy objawienia: „Orędzie z La Salette jest orędziem wielkiej nadziei”. Stwierdzenie to także dzisiaj przynagla nas w głębi naszych serc i budzi pytania o nasz sposób przeżywania i przedstawiania orędzia Płaczącej Dziewicy.

Pragnę, aby te życzenia wielkanocne dotarły do wszystkich naszych młodych współbraci na etapie formacji, a także do tych starszych i chorych, do sióstr saletynek, które dzielą z nami ten sam charyzmat wypływający z łez i słów Maryi w La Salette, jak również do świeckich saletynów, którzy ze stałością i odwagą starają się przez przykład życia oraz ciepło słowa szerzyć orędzie nadziei Pięknej Pani.

Niech Ukrzyżowany, cierpiący, ale jednocześnie jaśniejący światłem, Ten, którego Maryja nosiła na piersi w czasie swego objawienia, dodaje nam odwagi, abyśmy żyli jako radośni i wiarygodni świadkowie Zmartwychwstałego zarówno w naszych wspólnotach, jak i w naszej posłudze duszpasterskiej.

Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

ks. Silvano Marisa MS

przełożony generalny

Dział: INFO (PL)
Początek strony