Artykuły filtrowane wg daty: październik 2023

piątek, 20 październik 2023 11:21

Brazylia - Kapituła...

W dniu 19 października 2023 r. została wybrana nowa rada prowincjalna Prowincji pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii:

Ks. Leonir Nunes dos Santos, prowincjał (w środku)

Ks. Josival Lemos Barbosa, wikariusz prowincjalny (po prawej) 

Ks. Renoir Juslei Dalpizol, radny prowincjalny (po lewej)

Módlmy się w intencji ich posługi dla Prowincji Brazylijskiej oraz dla całego Zgromadzenia.

Dział: INFO (PL)
Początek strony