Szkoła Sprawiedliwości i Pokoju

JPIC BRAZIL      Sprawiedliwość i Pokój integralną częścią naszej misji. 
Szkoła Sprawiedliwości i Pokoju (Brazylia)

W Kordobie (Argentyna) w 2011 r. Misjonarze Saletyni zorganizowali międzynarodowe spotkanie na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju . Z tej okazji , zdaliśmy sobie sprawę, że każdy kraj reprezentowany na tym spotkaniu był naznaczony efektem łamania praw człowieka, niesprawiedliwych relacji ekonomicznych, wojen politycznych i religijnych wojen i niszczenia środowiska . Ta rzeczywistość jest konfrontowana z Bożymi planami i oddala nas od Jego marzenia o świecie pojednanym, gdzie " ucałują się sprawiedliwość i pokój" ( PS 1,85) .
Tematy sprawiedliwości i pokoju powinny być stałą troską chrześcijan . Potwierdzeniem tego pragnienia jest dziesiąte posiedzenie Rad Kościołów , które obędzie się w październiku (od 30 paźd. - do 8 list.) w Busan, w Korei Południowej . "Bóg życia prowadzi nas do sprawiedliwości i pokoju ". Temat ten wyraża jedno z najbardziej pożądanych oczekiwań naszych czasów: pokój ze sprawiedliwością i sprawiedliwość z pokojem , które jest źródłem życia, i wolą Boga .

Sprawiedliwość i pokój w saletyńskiej misji
Jako saletyni zawsze angażowaliśmy się w kwestiach socjalnych i w obronie praw człowieka. Mamy w Zgromadzeniu Komisję Sprawiedliwości i Pokoju, która stara się motywować Prowincje do działania na tym polu. Na Kapitule Generalnej w kwietniu 2012 roku w USA przyjęliśmy jako jeden z priorytetetów przeprowadzenie szkoły Sprawiedliwości i Pokoju. Podczas kapituł w Prowincjach decyzja nr. 8 była potwierdzana.

Sprawiedliwość i Pokój integralną częścią naszej misji.
Pomiędzy Sprawiedliwością i Pokojem a Słowem Bożym istnieje głęboka współzależność. Poczynając od encykliki Rerum Novarum papieża Leona XIII, Kościół mówił o tej zależności. My odnajdujemy to samo współbrzmienie w Orędziu Matki Bożej z La Salette i w dokumentach konferencji biskupów z każdego kontynentu. Jeszcze bardziej widoczna jest ona w postawie Jezusa: „będąc bogatym, stał się ze względu na was ubogim" (2Kor 8,9). Jego przykład zaprasza nas do samarytańskiej postawy (Łk 10,25), abyśmy byli zawsze gotowi służyć tym, którzy dzisiaj cierpią.

Pojednanie stawia przed nami zadanie pracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju, na rzecz szanowania praw człowieka, poszanowania życia tam, gdzie jest ono zagrożone. (Powinniśmy pracować, żeby zachować naszą Ziemię, powinniśmy szanować naturę, uniwersalne prawa człowieka, sprawiedliwość ekonomiczną, i pokój. (Lettre de la Terre).

Żeby zrealizować tę decyzję, saletyńska wspólnota w Brazylii podejmie pierwsze kroki i wypracuje projekt formacyjny nazwany Szkołą Sprawiedliwości i Pokoju. Obecnie zaczynamy drugą klasę, w której uczy się 33 uczestników. 5 przysłanych przez Konferencję Biskupów Brazylii, 15 którzy skończyli pierwsza klasę i są zainteresowani jej kontynuowaniem, 11 kleryków saletyńskich i 2 świeckich z naszych parafii.
W ciągu dziesięciu dni, w atmosferze uczestnictwa wszystkich, która obejmuje dyskusje, filmy, debaty i celebracje podejmujemy tematy, pomocne w naszej misji budowy atmosfery pokoju.

W tej szkole, chcemy ukształtować aktywistów parafialnych (świeckich, zakonników/zakonnice) zdolnych do właściwego interpretowania zjawisk nieposzanowania praw, interpretowania źródeł przemocy, a także interpretacji inicjatyw społecznych i państwowych w Brazylii i w świecie w celu budowy kultury pokoju w świetle hermeneutyki teologicznej, która ożywia wiarę żywą i wyzwalającą. Szkoła Sprawiedliwości i Pokoju chce stworzyć przestrzeń do formacji i potwierdzenia działalności w na rzecz kultury pokoju i jednocześnie ma zaangażować misjonarzy saletynów poprzez charyzmat pojednania w obronie sprawiedliwości i pokoju.

Podsumowując, przedstawiamy kwalifikacje nauczycieli w tej szkole: gromadzącej doskonałą ekipę konsultantów: trzech prawników, dwóch teologów, psychoanalityk, dwóch socjologów i dwóch parafian. Wszystkie te osoby są zaangażowane w jakimś ruchu kościelnym lub parafialnym.

Pierwszego dnia będziemy pracować nad metodologią i celem szkoły, a także nad integracją grupy. Tego samego dnia zastanowimy się nad przemocą w wymiarze antropologicznym i psychologicznym.

Drugi dzień będzie poświęcony pogłębieniu zrozumienia młodych ludzi, a zwłaszcza zjawiska niszczenia młodzieży w Brazylii.

Trzeciego dnia będziemy odczytywać biblijne podstawy Sprawiedliwości i Pokoju. Po południu zajmiemy się nietolerancją religijną.

W niedzielę, poniedziałek i wtorek dwóch adwokatów zaangażowanych w sprawy socjalne będzie przedstawiać temat. Przemoc pomiędzy płciami, przemoc założycielska, przemoc odnawiająca, przemoc w rodzinie, cyber przemoc, przemoc w szkole, w dzielnicy, prawa człowieka w budowaniu sprawiedliwości i pokoju.

17 października, dwóch prelegentów przedstawi temat: Poszukiwanie korzeni przemocy i nasz wkład w budowę kultury pokoju poprzez aktywne społeczeństwo.

W piątek będzie dzień poświęcony handlowi żywym towarem (trafic de personnes). Uważamy ten temat za bardzo ważny, ponieważ będzie to temat kampanii świeckich saletynów (Fraternitade Saletina) w 2014 roku.

W sobotę podsumujemy doświadczenia Szkoły, napiszemy list zobowiązujący do działania, rozdamy świadectwa. W niedzielę będziemy celebrować Eucharystię i do ofiarowanego chleba i wina dodamy nasze zobowiązanie do budowy pokoju.

Program będzie ubogacony śpiewem, pracą w grupach, celebracjami i rozrywką.
Dzielimy się z wami tym programem Szkoły, która odbędzie się od 10 do 20 października we wspólnocie Taize w domu Mombitaba.
Chcemy pogłębić charyzmat pojednania i aktywnie działać na rzecz społeczeństwa sprawiedliwego i braterskiego, w którym Pokój nie będzie pustym słowem.

Wyślemy w trakcie tygodnia informacje dotyczące Szkoły.
Pokój niech będzie z wami!

Ks. Edgar de Silva Junior, misjonarz saletyn, koordynator szkoły.
Print Friendly, PDF & Email

Kalendarz

« Wrzesień 2023 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Początek strony