Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2024

wtorek, 26 marzec 2024 22:01

List - Wielkanoc 2024

Święta Wielkiej Nocy 2024

„Nasz Zbawiciel powstał z grobu,

uczcijmy hymnem Pana i Boga naszego. Alleluja” 

(z liturgii)

Najdrożsi Współbracia,

wraz z nadejściem Świąt Wielkanocnych pragnę duchowo dotrzeć do każdego z Was, gdziekolwiek jesteście w świecie i w wielkim braterskim uścisku złożyć najlepsze życzenia radosnych i błogo-sławionych obchodów paschalnych.

Niechaj śpiew „Alleluja”, który towarzyszy orędziu Zmartwychwstania, stanie się naszą pieśnią uwielbienia i dziękczynienia Ojcu za to, że w Jezusie umarłym i zmartwychwstałym została nam dana pewność zbawienia i możliwość nowego życia w duchu.

W tym roku dla naszego Zgromadzenia czas wielkanocny nabiera szczególnego znaczenia, gdyż w dniach od 8 kwietnia do 5 maja na ziemi malgaskiej będzie ono przeżywać swoją 33. Kapitułę Generalną. Jest moim pragnieniem, aby to spotkanie kapitulne, umocnione światłem promieniującym z pustego grobu i prowadzone słowem Zmartwychwstałego, stało się łaską nawrócenia i odnowy osobistej nie tylko dla uczestników Kapituły, ale także dla każdego misjonarza saletyna na świecie.

Duch Paschy wpłynie pozytywnie, jestem tego pewien, na prace Kapituły, która ma zapisać nową kartę w dziejach naszego Zgromadzenia poprzez historię, posługę i samo życie każdego z nas, a także przez wybór nowej Rady Generalnej.

Proszę wszystkich o dar modlitwy osobistej i wspólnotowej, aby poszukiwanie woli Bożej w stosunku do naszego Zgromadzenia odbywało się rzeczywiście na drodze synodalnej, opartej na wierności naszemu charyzmatowi, wzajemnym szacunku, pokornym słuchaniu słowa Bożego i szczególnej wrażliwości na znaki czasu, by lepiej służyć sprawie Ewangelii we współczesnym świecie.

Nić przewodnia kapitulnych dyskusji i prac, jak już wszystkim wiadomo, zawiera się w haśle: „Wzrastać w naszej tożsamości, aby służyć komunii i nadziei”. Temat ten ma być nie tylko zwykłym wyrazem naszych wspólnych zamierzeń, ale przede wszystkim wyzwaniem, które należy przyjąć i skonkretyzować w codziennym życiu w wymiarze osobistym, wspólnotowym i duszpasterskim, do czego wszyscy bez żadnego wyjątku powinni czuć się zobowiązani.

Te życzenia wielkanocne, ostatnie w trakcie mojej kadencji, pragnę rozciągnąć szczególnie na młodych na etapie formacji, starszych współbraci, chorych oraz tych, którzy przechodzą czas próby i cierpienia fizycznego lub duchowego. Niech Zmartwychwstały obdarzy ich pokojem i wewnętrzną pogodą ducha, której potrzebują w tym momencie. Niech te same serdeczne życzenia dotrą również do tych współbraci, którzy pracują na obszarach objętych wojną lub nękanych napadami owładniętych szaleństwem grup zbrojnych, a także do naszych dobroczyńców, Świeckich Saletynów i Sióstr Saletynek jako cennych współpracowników w naszej posłudze w różnych częściach świata.

Niech Piękna Pani z La Salette rozciągnie swe błogosławieństwo i opiekę na każdego z Was, niech uczyni owocnym Wasze posługiwanie i niech uczyni Was autentycznymi misjonarzami orędzia miłosierdzia i pojednania, które kiedyś powierzyła Maksyminowi i Melanii w pełnym bólu matczynym poleceniu: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi”.

Niech światło Zmartwychwstałego obficie zajaśnieje w Waszych sercach i w życiu tych, których będziecie spotykać w swojej saletyńskiej posłudze zakonnej i kapłańskiej.

Do tych serdecznych życzeń radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych dołącza się Rada Generalna.

Z braterskim pozdrowieniem,

Ks. Silvano Marisa MS

Przełożony Generalny

Dział: ŚWIECCY (PL)
wtorek, 26 marzec 2024 22:01

List - Wielkanoc 2024

Święta Wielkiej Nocy 2024

„Nasz Zbawiciel powstał z grobu,

uczcijmy hymnem Pana i Boga naszego. Alleluja” 

(z liturgii)

Najdrożsi Współbracia,

wraz z nadejściem Świąt Wielkanocnych pragnę duchowo dotrzeć do każdego z Was, gdziekolwiek jesteście w świecie i w wielkim braterskim uścisku złożyć najlepsze życzenia radosnych i błogo-sławionych obchodów paschalnych.

Niechaj śpiew „Alleluja”, który towarzyszy orędziu Zmartwychwstania, stanie się naszą pieśnią uwielbienia i dziękczynienia Ojcu za to, że w Jezusie umarłym i zmartwychwstałym została nam dana pewność zbawienia i możliwość nowego życia w duchu.

W tym roku dla naszego Zgromadzenia czas wielkanocny nabiera szczególnego znaczenia, gdyż w dniach od 8 kwietnia do 5 maja na ziemi malgaskiej będzie ono przeżywać swoją 33. Kapitułę Generalną. Jest moim pragnieniem, aby to spotkanie kapitulne, umocnione światłem promieniującym z pustego grobu i prowadzone słowem Zmartwychwstałego, stało się łaską nawrócenia i odnowy osobistej nie tylko dla uczestników Kapituły, ale także dla każdego misjonarza saletyna na świecie.

Duch Paschy wpłynie pozytywnie, jestem tego pewien, na prace Kapituły, która ma zapisać nową kartę w dziejach naszego Zgromadzenia poprzez historię, posługę i samo życie każdego z nas, a także przez wybór nowej Rady Generalnej.

Proszę wszystkich o dar modlitwy osobistej i wspólnotowej, aby poszukiwanie woli Bożej w stosunku do naszego Zgromadzenia odbywało się rzeczywiście na drodze synodalnej, opartej na wierności naszemu charyzmatowi, wzajemnym szacunku, pokornym słuchaniu słowa Bożego i szczególnej wrażliwości na znaki czasu, by lepiej służyć sprawie Ewangelii we współczesnym świecie.

Nić przewodnia kapitulnych dyskusji i prac, jak już wszystkim wiadomo, zawiera się w haśle: „Wzrastać w naszej tożsamości, aby służyć komunii i nadziei”. Temat ten ma być nie tylko zwykłym wyrazem naszych wspólnych zamierzeń, ale przede wszystkim wyzwaniem, które należy przyjąć i skonkretyzować w codziennym życiu w wymiarze osobistym, wspólnotowym i duszpasterskim, do czego wszyscy bez żadnego wyjątku powinni czuć się zobowiązani.

Te życzenia wielkanocne, ostatnie w trakcie mojej kadencji, pragnę rozciągnąć szczególnie na młodych na etapie formacji, starszych współbraci, chorych oraz tych, którzy przechodzą czas próby i cierpienia fizycznego lub duchowego. Niech Zmartwychwstały obdarzy ich pokojem i wewnętrzną pogodą ducha, której potrzebują w tym momencie. Niech te same serdeczne życzenia dotrą również do tych współbraci, którzy pracują na obszarach objętych wojną lub nękanych napadami owładniętych szaleństwem grup zbrojnych, a także do naszych dobroczyńców, Świeckich Saletynów i Sióstr Saletynek jako cennych współpracowników w naszej posłudze w różnych częściach świata.

Niech Piękna Pani z La Salette rozciągnie swe błogosławieństwo i opiekę na każdego z Was, niech uczyni owocnym Wasze posługiwanie i niech uczyni Was autentycznymi misjonarzami orędzia miłosierdzia i pojednania, które kiedyś powierzyła Maksyminowi i Melanii w pełnym bólu matczynym poleceniu: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi”.

Niech światło Zmartwychwstałego obficie zajaśnieje w Waszych sercach i w życiu tych, których będziecie spotykać w swojej saletyńskiej posłudze zakonnej i kapłańskiej.

Do tych serdecznych życzeń radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych dołącza się Rada Generalna.

Z braterskim pozdrowieniem,

Ks. Silvano Marisa MS

Przełożony Generalny

Dział: INFO (PL)
Początek strony