Sprawiedliwość, Pokój i Ochrona Stworzenia

Międzynarodowa Komisja

Sprawiedliwość, Pokój i Ochrona Stworzenia*

Komisja Sprawiedliwość, Pokój i Ochrona Stworzenia (w skrócie JPIC), pomimo, że istniała wcześniej w ramach Administracji Generalnej otrzymała szczególne wsparcie na Kapitule Generalnej 2012 roku, która zdecydowała o odnowieniu jej składu (Decyzja nr 8 Kapituła Generalna 2012)

Ta sama Kapituła potwierdziła że ”Nasze życie i misja wypełniane są w świetle opcji dla ubogich i wymagań sprawiedliwości i pokoju.” ( NASZA WIZJA WSPÓLNOTY ZJEDNOCZONEJ I OBDAROWANEJ) na początku Kapituły Generalnej 2012.

Te “wymagania” znajdujemy u Proroków w Starym Testamencie, którzy wyrażają troskę samego Boga, echo tych wymagań znajdujemy w Psalmach, którymi Lud Boży chwali Pana. To jest także atmosfera w której wzrastał Jezus i ona określiła Jego powołanie do głoszenia Królestwa Bożego. (Jest to widoczne w sposobie w jaki cytuje On Proroka Izajasza mówiąc o swojej roli w ewangelii św. Łukasza [Łk 4,18-22].)

To jest także zadanie, które Jezus przekazał apostołom a przez nich Kościołowi. Świadectwo zaangażowania Kościoła w sprawy Sprawiedliwości i Pokoju znajdujemy w encyklice Leona XIII Rerum Novarum. Nauka Społeczna Kościoła rozwija się z upływem lat aż do tego momentu kiedy uświadamiamy sobie, że JPIC nie jest tylko jednym z wielu zadań, których się podejmuje Kościół, ale raczej jest sposobem w jaki Kościół dzisiaj rozumie Ewangelię i w jaki sposób widzi świat.

Decyzja nr 8 Kapituły Generalnej w 2012 roku w jasny sposób łączy ten temat z naszym charyzmatem pojednania i domaga się abyśmy stale pogłębiali te naturalne powiązania.

Jesteśmy przekonani, że wyrazem naszego charyzmatu w tym, co dotyczy JPIC nie ma być identyfikowane ze sposobem naszego działania, ale raczej z duchem Ewangelii, ze sposobem w jaki odnosimy się do Boga do innych i do świata. Ta duchowość jest owocem nawrócenia osobistego i wspólnotowego. W ten sposób odnowieni patrzymy na naszą Regułę, nasze wcześniejsze deklaracje, dokumenty i widzimy, że często działaliśmy na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia ale tego tak nie nazywaliśmy.

Zadaniem Komisji jest pokazywanie rzeczywistości naszego życia, charyzmatu i misji. Jesteśmy powołani do animowania osób i struktur JPIC w każdej Prowincji naszego Zgromadzenia i do wspierania wysiłków Prowincjałów na rzecz JPIC, ułatwiając i ukierunkowując przepływ informacji pomiędzy Prowincjami a Zgromadzeniem.

*Używając skrótu JPIC naśladujemy organizację istniejącej komisji w strukturze Konsulty Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Zakonnych w Rzymie (USG oraz UISG), która rozumienie sprawiedliwości i pokoju bierze z dokumentów II Soboru Watykańskiego. Papież Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu dodał do tej nazwy troskę o środowisko jako równorzędny cel. Dlatego używamy określenia Ochrona Stworzenia

STRUKTURY

1. Międzynarodowa Komisja JPIC składa się z 7 członków.

2. Spotkania Międzynarodowej Komisji odbywają się raz na dwa lata. W międzyczasie członkowie będą współpracować poprzez Internet.

3. Członkowie Międzynarodowej Komisji są mianowani przez ks. Generała na okres 6 lat i mogą być mianowani ponownie.

4. Każda Prowincja ustanowi Prowincjalną Komisję JPIC złożoną z trzech przynajmniej członków: księdza lub brata zakonnego, kleryka i osoby świeckiej. Dla zapewnienia ciągłości kadencja księdza lub brata zakonnego nie musi się kończyć wraz z kadencją Rady Prowincjalnej i może być odnawiana.

5. Prowincjalna Komisja JPIC pracuje z mandatu księdza Prowincjała i będzie zapraszana dwa razy w roku na posiedzenia Rady Prowincjalnej.

6. Prowincjalna Komisja JPIC animuje działalność w Prowincji i przekazuje informacje na temat zadań i działalności. Każdego roku w styczniu przekazuje pisemne sprawozdanie na temat JPIC do Międzynarodowej Komisji aby mogło być ono przekazane dla innych członków Zgromadzenia.  

Dla zachowania spójności w nazewnictwie sugerujemy używanie w każdym języku skrótu JPIC o odniesieniu do tej tematyki. Skrót ten tłumaczymy w poszczególnych językach następująco:

        1              POR – Justiça, Paz e Integridade da Criação.

2              PL - Sprawiedliwosc, Pokój i Ochrona Stworzenia

3              FR – Justice, Paix et Sauvegarde de la Création

4              DE – Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

5              IT – Giustizia, Pace e Integrità del Creato

6              SP - Justicia, Paz y Integridad de la Creación

Print Friendly, PDF & Email

Kalendarz

« Grudzień 2023 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Początek strony